myHerbária

A piacgazdaság kialakulásával és az egyre globalizálódó világgazdaság hatására az elmúlt években egyre több gazdasági szereplő ismerte fel azt, hogy a piacon csak az a cég képes hosszú távon fennmaradni, amelynek alapvető célja az üzleti működés minőségének javítása. Az üzleti működés minőségének fejlesztését – a szervezeti kultúra alakításától kezdve az emberi erőforrások minőségének javításán keresztül az egészségmegőrzésével kapcsolatos feltételek erősítéséig – számos tényező alkotja, és a HERBÁRIA Zrt. mindegyik tényezőre kiemelt figyelmet fordít. 

Az elmúlt évtized hazánkban teljes társadalmi-gazdasági átalakulást hozott, és gyökeresen új magatartásformák, üzleti technikák elsajátítására késztette az üzleti élet szereplőit. 

A kereskedelmi szférában a legfontosabb változást az jelentette, hogy Magyarországon is megjelentek a tőkeerős külföldi kereskedelmi üzletláncok, amelyek jelentős adókedvezmények és támogatások birtokában, kedvező profit-repatriálási lehetőségekkel kezdhették meg működésüket. Erőfölényük nehéz helyzetbe hozta a kevés forrással rendelkező, a modern kereskedelmi módszereket nem alkalmazó magyar kereskedők tömegeit, és a fokozódó verseny a termelők, beszállítók működésének jövedelmezőségét is érzékenyen érintette. 

Az új körülményekhez való alkalmazkodás a HERBÁRIA Zrt. esetében is lezajlott. A társaság számára különösen nagy kihívást jelentett az, hogy szembe kellett néznie a szaküzlethálózat modernizálásának igényével. A modernizációt 2001-ben a szaküzletek franchise rendszerbe való működtetésével kívánta megoldani a társaság. Ez a folyamat még napjainkban is egyre erőteljesebben zajlik. A közeljövőben nyíló szaküzletek már kizárólag ebben az új üzemeltetési formában kerülnek kialakításra. 

A HERBÁRIA Magyarországon 100-120 üzlet működtetését tervezi a már meglévő Franchise Partnereink érdekeinek teljes körű figyelembe vételével. A társaság országszerte több, mint 60 Herbária szaküzleten keresztül juttatja el termékeit közvetlenül a fogyasztókhoz. Tizennégy szaküzlet Budapesten, 50 pedig vidéki nagyvárosokban működik. A TESCO bevásárlóközpontokban 24 szaküzlet található, melyek száma folyamatosan bővül. Továbbá szaküzleteink működnek még országszerte a SPAR-, Auchan-, hipermarketekben és az ECE Befektető Csoport által létrehozott Árkád Bevásárlóközpontban. Szaküzleteink vásárlás szempontjából a bevásárlóközpontokban a pénztárakkal szemben, illetve a nagyobb városok frekventált pontjain helyezkednek el. A franchise üzlethálózat lefedi az ország egész területét. 

A kereskedelmi politika figyelembe veszi a szervezet céljait, keretet ad az értékesítési és minőség célok kitűzéséhez, rendszeres átvizsgálásához, elkötelezettséget fogalmaz meg a folyamatos tökéletesítés iránt úgy, hogy átvizsgálása rendszeresen megtörténik a folyamatos alkalmasság, értékesíthetőség, teljes piaci lefedettség biztosítása érdekében. 

Franchise üzleteink külső megjelenésében, illetve üzlet profilban teljes egészében megfelel a HERBÁRIA standard-nak. A HERBÁRIA Zrt. bútorzat a bemutató vitrinnel, a pulttal, cégtáblával, megállító táblával együtt a tartalom és a forma összhangjára törekszik. A franchise partnerek azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Minden előnyét élvezik a társaság teljes reklám és marketing tevékenységének.